Den kalde, fine tida

I neste utgave av Padling, og årets siste, vil vi møte en rekke padlere som verken legger kajakk eller kano på hylla selv om det er kaldt. Hva da hvis de havner i vannet?

– Hvis kroppstemperaturen synker 6-7 grader, da er det fare for liv. Dette sier Matt Skuse. Han er redningsoperativ fagansvarlig i Redningsselskapet, RS. Nå som vi går mot vinter, synker temperaturen i havet. For oss som ikke legger vekk verken kano eller kajakk, er det nå flere hensyn å ta. Hva hvis vi går rundt?

Hjertesak

– Møte med kaldt vann kan være et sjokk for kroppen, opplyser Skuse. Han og legger til at dette er en  kompleks medisinsk tilstand. Fornuften kobler seg ut og det er vanskelig eller også umulig å ta gode avgjørelser. De fleste kuldesjokk varer ikke lengre enn et par minutter, men i løpet av denne tiden kan vi risikere å miste kontrollen over pusten. Dermed blir det også vanskelig å snakke og kommunisere. Hvis du selv er på land eller på annen måte skal hjelpe noen opp fra kaldt vann, da gjelder flere viktige kjøreregler. Matt Skuse advarer:

– Vi har flere eksempler der padlere som er dratt raskt opp fra kaldt vann har fått hjertestans.

Ved kjøling skal pasienten behandles så forsiktig som mulig. Det første som må gjøres er å ringe ambulanse.

Den kalde, fine tida er her, men forholdene er tøffere. Vinteren krever gode forberedelser og raske avgjørelser.

Respekt for kulde: Matt Skuse er direktør for Akademiet i Redningsselskapet, som driver opplæring og trening av alle operative ansatte og frivillige. Foto: Matt Skuse

Varmende tips: 

Når ulykken er ute og du må redde en kamerat opp fra kaldt vann, da er det to gode regler som gjelder:

  • Ikke gi personen alkohol
  • Tilby varm, ikke-alkoholisk drikke med mindre han eller hun kaster opp

Verdensdagen for å forebygge drukning

236 000 mennesker drukner i løpet av et år. I år var 48 av disse fra Norge. 25. juli er verdensdagen for å forebygge drukning.

Denne måneden, juli 2023, druknet sju personer i Norge. Dette er åtte flere enn på samme periode i fjor. Dessuten åtte for mange.

Det er Regningselskapet som melder dette. Hver måned foretar de en statistikk som offentliggjøres på deres nettsider. Rs.no

Matt Skuse RS
Ingen er så trygg i fare: Matt Skuse fra RS jobber aktivt for å forebygge drukning. Foto: Redningsselskapet

Menn over 60

Foruten badeulykkene har en person omkommet etter fall fra land, en fra en fritidsbåt og en person fra et yrkesfartøy. Alle drukningsulykkene er typisk menn over 60 år. Et barn på 13 år døde etter en badeulykke i Trondheim. Vi har denne måneden ikke mistet noen padlere i drukningsdøden. Dessverre kan vi imidlertid forvente at tallet på 48 kan øke. I fjor døde 88 nordmenn i vannet.

Tatt av vinden

Neste nummer av Padling har vi øremerket kanoen. Dessverre viser det seg at drukningsstatestikken her er høyere enn padlere som velger kajakk. Årsakene kan være mange. Matt Skuse ved Redningsselskapet peker på det faktum at det i antall er flere som prøver seg i kano. Mulig oppleves fartøyet tryggere? Muligens er det fordi man er flere i samme båt? Men det å være flere er ikke nødvendigvis en fordel. Spesielt i en kano er det viktig å sitte stille. Jo flere mennesker, jo mer bagasje, båten kan bli tatt av vinden og med støt eller krasj, kan man lett velte.

– Kano er en lavterskelaktivitet, sier Skuse til Padling.

Han legger til: – Men det er alles ansvar å skjerpe sansene og være oppvakt under turen.

Jo flere vi er sammen: I Norge har vi flere ulykker i kano enn i kajakk. En av årsakene er at kanoen lettere fylles med vann hvis den venter.
Jo flere vi er sammen: Antall ulykker i kano er høyere enn i kajakk. En årsak er velt med mye bagasje.

Vis vanntett

Flere tips om hvordan trygge padleturen publiseres i Padling nummer 3. I mellomtiden kan vi støtte og iverksette handlinger i tråd med FNs ønske om redde flere menneskeliv. FN foreslår tiltak som eksempelvis.

  • Å sette opp stengsler som hindrer folk fra å falle i vannet , eller hindrer tilgang til vannet.
  • Å påse at barnehager og førskoler blir plassert trygt borte fra vann.
  • Opplæring i svømming, sikkerhet ved vann, og livredning.
  • Opplæring i sikker redning ved vann, og gjenoppliving.
  • Innføre reguleringer som sikrer trygg ferjetrafikk, båtkjøring og frakt.
  • Forbedre flomsikring.
Daglig leder i Flyte
Du er ikke en fisk: Dette er navnet på Flytes nye kampanje og Siv Jensen er daglig leder. Foto: Flyte

I Norge er det Flyte som spesielt jobber for dette. Siv Jensen er daglig leder for denne organisasjonen og minner oss på at det er viktig å vise vannvett.

Gutt som bader
Bade varlig: I juli i år  døde åtte personer under dukning. De fleste var badeulykker. Foto: Marte Østmoe

Ingen å miste

14 personer har hittil omkommet på grunn av drukning. Dette melder Redningsselskapet, RS. Ingen av de døde var padlere.

En av disse var imidlertid dessverre en kiter og ulykken skjedde i Førresfjorden i Karmøy kommune. Alle de omkomne var menn. Fem av disse var i alderen 15 – 25 år og fem var 60 år og eldre. Med andre ord var det ingen drukningsulykker i aldersgruppen 25 og 60. Tre av ulykkene skyldes fall fra land, to personer druknet i basseng og to personen druknet etter at en bil kjørte ut i en elv. Statistikken viser at en av de 14 ulykkene har skjedd i utlandet, nærmere bestemt i Sverige. Mannen i 80-årene skal ha gått igjennom isen på en innsjø i Årjäng kommune.

Kjenn din alder

Redningsselskapet opplyser at vi fra 2021 til 2022 hadde en økning av drukningsulykker på 17 prosent. De fleste er menn og mange er over 60 år. Tallene forklares ved at dagens pensjonister fører et aktivt liv, men ikke alltid tar hensyn til at kroppen eldes. Balanse, reaksjonsevne og muskelstyrke er dessverre ikke lenger den samme.

Redningsselskapets kurs
Vær rask: Redningselskapet tilbyr gratis kurs i livredning. Illustrasjon fra RS digitale kurs

Vår i vente

For 2023 er det alles ønske om å få drukningstallene så lave som over hode mulig. Derfor ber RS alle om å fare varsomt fram nå under vårløsningen. Isen er ikke lenger trygg og de som ferdes på vann og til havs må ta forbehold og ikke glemme at vannet fortsatt ikke holder med enn fire-fem grader. Jo lengre nord, jo kaldere er temperaturen. Hittil i år har vi ikke mistet noen padlerkamerater i drukningsulykker, vi har heller ingen å miste.

Gratis kurs kan redde liv

Sjekk dine redningskunnskaper og meld deg på Redningsselskapets kurs:

– Hva du gjør om du faller ut i kaldt vann
– Forberedelser, risikovurdering og utstyr for en trygg tur på isen
– Hvordan du berger deg selv om du går gjennom isen
– Hvordan du kan redde andre som har gått gjennom isen

Meld deg på det digitale livredningskurset kurset HER:

redningsbøye og kirke
Redd liv: Bruk redningsbøye eller også livredning. Foto: Marte Østmoe

«Fire bølgepadlere savnet utenfor Flekkerøy»

Denne søk- og renings-øvelsen med padlere som markører, var omfattende. Hele 26 personer, fire båter og ni kajakker var involvert! Dette var 11 personer fra Redningsselskapet i Kristiansand og Lillesand, fire fra Kristiansand Brannvesen, to fra Søgne Dykkerklubb, og ni padlere fra Flekkerøy Bølgepadlere. Vi har snakket med øvelsesleder Øyvind Aske, som er frivillig mannskap på «RS Bendt R. Rasmussen» og Jan Frode Ugland, som er brottpadler i klubben Flekkerøy Bølgepadlere.

 

I SAR-øvelsen deltok brannbåten «Otra», «RS Bendt R. Rasmussen» (tv) fra Kristiansand, «RS Askeladden» (th) fra Lillesand, og båten til Søgne Dykkerklubb (ikke med på bildet). Leder for øvelsen, Øyvind Aske, var i den hvite 16-fots båten midt i bildet bak. Foto: Jan Frode Ugland i Flekkerøy Bølgepadlere.

Frivillig mannskap
Den som var ansvarlig for å planlegge og å gjennomføre øvelsen var frivillig mannskap, og elvepadler, Øyvind Aske. -Jeg hadde lyst til å lage en relevant og god øvelse for mine kollegaer om bord i redningsskøyta «Bendt R. Rasmussen» her i Kristiansand, begynner Øyvind. Dette ville være en nyttig øvelse for oss som er redningspersonell, samt for padlerne, så vi inviterte derfor med et større apparat. Sammen skulle vi lokalisere og redde fire bølgepadlere som var kommet vekk fra gruppen de opprinnelig padlet sammen med.

Realistisk hendelsesforløp
-Ni padlere fra Flekkerøy Bølgepadlere stilte velvillig opp på øvelsen, og fire av disse skulle etter hvert plasseres ulike steder i det store området rundt Flekkerøya, Smågrønningane, Oksøykalven, Lindøyene, og Fladeskjær, fortsetter Øyvind. Jeg spilte Hovedredningssentralen, Kystradio Sør, Helse, og Politiet i denne øvelsen og hadde lagt opp et scenario jeg som frivillig mannskap i Redningsselskapet, og som ivrig padler, vet at er realistisk. Hele øvelsen starter med at en kvinne ringer til Politiet og sier at hennes mann har vært på padletur ved Flekkerøy og skulle vært hjemme nå, men han har ikke kommet hjem og hun får ikke tak i han. Hun tror han padlet sammen med en gruppe fra padleklubben han er medlem av, men aner ikke hvor mange de er eller hvor de skulle padle. Kystradio Sør får forespørsel om bistand fra Politiet, og gir straks melding til Redningsskøyten i Kristiansand og Lillesand. Hovedredningssentralen (HRS) overtar videre koordineringen av aksjonen som er under oppseiling, og plutselig er øvelsen blitt en såkalt «Search and Rescue»-øvelse (SAR). Det er sjeldent vi i RSRK Kristiansand har hovedfokus på redning av kajakkpadlere av denne dimensjon som lørdagens øvelse la opp til, deler Øyvind.

Den tredje padleren er funnet. Han ligger med hodet ned og har fått hjertestans. Redningspersonell fra brannbåten svømmer ut for å hente padleren. Markør er Steinar Monsen. Foto: Jan Frode Ugland i Flekkerøy Bølgepadlere.

Samler alle ressursene i et område
Umiddelbart samles alle som skal delta i aksjonen, alle ressursene, som det heter. De samles i et område like utenfor der man anslår at padlerne kan være. Alt av kjent informasjon, fra hun som ringte inn om sin mann, mulig padlegruppe, mulig klubblokalitet, mulig padleområde, tidspunkter og værforhold deles ut til ressursene, som nå er redningsskøytene «RS Bendt R. Rasmussen» fra Kristiansand og «RS Askeladden» fra Lillesand, «Otra» fra Kristiansandsregionens Brann og Redning, og båten til Søgne Dykkerklubb. -Siden det er lite kjent bakgrunnsinformasjon om mannens lokalitet, den planlagte padlerute, antall padlere i mulig padlegruppe og så videre, så må de øvede ressurser rundt i det aktuelle området, samle informasjon, og være øynene til Hovedredningssentralen, forteller Øyvind. Jeg som arrangør vet at alle fire markørene nå er på plass på avtalte steder, men sier såklart ingenting. Det betyr at i det alle ressursene nå drar inn i søkeområdet så antar de alle at de leter etter én mann. Ressursene fordeler seg i avtalt område. Fra nå av har de mye selvstendighet og frie tøyler i letearbeidet. Jeg er i en egen 16 fots båt under øvelsen, sammen med Preben Løite fra Redningsselskapet, som er fagstøtte for maritim metodikk og samband.

-Jeg håper denne artikkelen vil bidra til økt forståelse av hvilke utfordringer nødressurser møter på når vi er der ute og yter vårt beste, sier Øyvind Aske. -Disse utfordringene vil nå kunne bli løftet frem som samtaletemaer i klubber og lag rundt om i landet vårt. Øyvind Aske er både ihuget elvepadler, frivillig mannskap på «RS Bendt R. Rasmussen» i Kristiansand, og jobber til daglig i Sikkerhet og Beredskap hos Statens Vegvesen. Det er han som laget og ledet denne SAR-øvelsen. Foto Øyvind Aske/Redningsselskapet.

Aner ikke hvor eller hvem
Det første som skjer er at «RS Bendt R. Rasmussen», med Are Henrik Stefanussen som on-scene commander, møter på en gruppe på fire padlere i et sund. Det viser seg at disse padlerne har delt seg opp fra en større padlegruppe fordi de ville padle en annen vei tilbake enn resten. Per nå så aner de derfor ikke hvor hovedgruppen er, og ingen i den lille padlegruppen har godt kjennskap til padleren som det letes etter, eller vet om han er med i den andre gruppen. Under øvelsen på lørdag skjedde faktisk også noe som kan skje på vanlige turer: den ene padleren mistet sin VHF, på ekte, under øvelsen. Vi stusset på hvorfor han ikke besvarte våre oppkall, smiler Øyvind.

Første funn klokken 10:30
-Noe av hovedfokus for oss alle under denne SAR-øvelsen var tiden, det å legge merke til tiden det tar å bli lokalisert, og tiden deretter, som inkluderer det å bli reddet om bord i en båt, få behandling, og å bli fraktet til land, flyttes over i ambulanse, for så å komme til sykehus, deler Øyvind. Alle ressursene forventes inn i leteområdet klokken 8:30-8:45. De tror altså at de skal lete etter én mann. Klokken 10:30 gjør «RS Bendt R. Rasmussen» det første funnet. Det er nesten to timer siden ressursene startet letingen. I en bukt finner de to padlere der den ene er i fin form, men den andre har knekt åren sin, er sliten og tydelig ukomfortabel med situasjonen, opplyser Øyvind. Tom Andersen er markøren som padler ut til Redningsskøyta, mens Stig Tvedt er markøren som er sliten og har brukket åra.

Vanskelig å komme til med redningsskøyte
-De to padlerne som var markører her, satt i kajakkene i et område med masse skjær og grunner, forteller Jan Frode Ugland. Han er en av 25 medlemmer i Flekkerøy Bølgepadlere, og under øvelsen var han både i kajakk og på land. -Redningsskøyten fikk problemer med å navigere inn til de to padlerne, så her måtte den padleren som var i ok form hjelpe til, fortsetter Jan Frode. Først padlet denne personen ut til «RS Bendt R. Rasmussen», snakket med dem og fikk avtalt at han ville padle tilbake, for så å slepe den utslitte padleren med cowtail ut til redningsskøyta. Fordi det var fint vær og ingen bølger så gikk dette helt fint.

To padlere til er savnet!
De to reddes om bord og da kan de fortelle at det mangler ytterligere to padlere som de var sammen med. Ingen av de to som nå var reddet visste noe om hvor de andre befant seg. Mens «RS Bendt R. Rasmussen» kjører til land med de to som er reddet, spres informasjonen til de andre ressursene: det er ytterligere to savnede padlere! Ressursene leter nå etter to personer til. Man aner ikke om de er samlet, eller noe om deres tilstand.

Padler med hjertestans
Den neste padleren finnes av de fire om bord i brannbåten «Otra». Padleren, som under øvelsen er utstyrt med skjult snorkel ligger med ansiktet ned i vannet. Dette er et svært alvorlig funn for mannskapet. Øvelsen tar en ny vending. -Jeg stod på land og så på da brannfolkene kom til stedet, deler Jan Frode. Det var så grunt inn der som padleren lå livløs, at «Otra» la til lengre ute og satt i land to personer, som så kikket rundt for å se om de kunne dra den livløse padleren til land. Det kunne de ikke, så tilbake i brannbåten, hoppet en uti mens han hadde en line festet i ryggen. Han svømte de 15-20 meterne bort til padleren, snudde han rundt og la den inntil seg. Deretter ble både redningsmann og bevisstløs padler dratt tilbake til «Otra». -De får padleren om bord i båten og alt fokus settes inn på gjenopplivning, forteller Øyvind. De oppholder seg rund 10 minutter på funnstedet før de kjører mot land og den varslede, ventende ambulanse.

Bare 10 meter fra tredje padler, ligger fjerde padler med skadet rygg. Hverken personell på brannbåt eller redningsskøyte får øye på padleren da de leter i området første runde. Foto: Jan Frode Ugland i Flekkerøy Bølgepadlere.

Ikke alt fokus ett sted!
-Nevner her at vi egentlig skulle hatt med helikopter under øvelsen, men dette måtte på oppdrag i fjellet, deler Øyvind. Padleren med hjertestans ville nok blitt hentet med helikopteret i en reell ulykke. I dette tilfellet kjørte brannbåten til land med padleren. Det interessante her er at personellet om bord har så fokus på å redde den bevisstløse padleren, og man oppretter et slags tunnelsyn der mye fokus flyttes over på pasient. Dette gjøres nærmest ubevisst, og derfor hadde jeg lagt inn en tvist på dette funnet. Man har en gitt kapasitet iboende i seg. Et fartøy å manøvrere, samt en alvorlig skadet pasient å håndtere, krever mye trening i laget om bord, understreker Øyvind.

Neste padler bare 10 meter unna
Bare 10 meter unna denne bevisstløse padleren ligger nemlig den fjerde padleren man leter etter. Denne padleren ligger med ansiktet opp og flyter i en smal passasje mellom noen svaberg. Små bølger skvulper over han. Han har blitt tatt av en brottsjø, blitt veltet ut av kajakken og har trolig store ryggskader, da han ikke har følelse i beina. Han trenger virkelig hjelp, men personellet på brannbåten ser han ikke selv om de passerer kun 5-10 meter fra han da de kjører innover med den bevisstløse padleren. Fem minutter senere kommer «RS Askeladden» i sakte fart. De passerer padleren med ryggskader på bare 15-20 meters avstand, men heller ikke de ser han.

Alt gjennomsøkt, men en mangler!
Alle ressursene samles. Hele området er gjennomsøkt. De har funnet tre padlere. En mangler. Det er kaldt i sjøen i starten av mars, og tiden går. Området der padleren ligger har vært gjennomsøkt av både brannbåten og en RS-skøyte og man tenker at det er klarert. Som øvningsleder må man da improvisere litt, fortsetter Øyvind. I et reelt tilfelle kan man bare forestille seg hvordan denne situasjonen ville endt. I øvelsen spilte vi nå inn politiet med en ny opplysning. Et vitne på land mener å ha sett en padler i oransje kajakk. Ingen av de tre kajakkene de har funnet i dag er oransje, konkluderes det med fra en av de frivillige på sambandet. En fantastisk situasjonsoversikt vises her av båtfører på «RS Bendt R Rasmussen»! Da går alle ressursene inn med et fokus: lokalisere en oransje kajakk, og håpe på å finne den siste padleren i nærheten. Området må dobbeltsjekkes og innsatspersonell må i land for å drive strandsøk.

Den fjerde padleren slepes til redning. Legg merke til den gule vesten og den røde slepelineposen. Markør er Frode Stokkeland. Foto: Jan Frode Ugland i Flekkerøy Bølgepadlere.

Fjerde padler lokalisert!
Kort tid etter finner de en oransje kajakk, og like ved ligger padler nummer fire, med store skader og alvorlig hypotermi. Det er snart tre timer siden de begynte å lete etter det de trodde var én savnet person. Stedet der «RS Bendt R. Rasmussen» fant padleren er for grunt til at skøyta kommer til. En regel i RS er at frivillige mannskap ikke får lov å gå i sjøen. Derfor øves det generelt på andre metoder for oppplukk av personer i vann. Redningsskøyta må forlate stedet for å kjøre rundt holmen, sette i land folk, som så må gå over høyden og ned til personen. Etter hvert kommer brannbåten tilbake. De har personell om bord som kan gå i sjøen, så der hopper en person uti, svømmer inn til den forulykkede padleren, holder rundt han og bli dratt tilbake til båten via en line, slik som da brannteamet hentet den tredje padleren. I ettertid kom det frem at det som gjorde at de oppdaget den fjerde padleren var den røde slepelineposen, som var festet i padlerens vest!

Hvorfor ble han ikke funnet med det samme?
Alle fire padlerne er nå reddet. Det har gått timer siden damen ringte politiet og sa at hennes mann ikke var kommet hjem fra padletur til avtalt tid. -Man kan spørre hvorfor personen med store ryggskader ikke ble sett tidligere, tar Øyvind opp. Jeg mener dette er noe av den viktigste læringen fra øvelsen på lørdag. Det handler hovedsakelig om to forhold. For det første så er man så konsentrert om å hjelpe til i redningen at man ikke har dedikert ressurs til utkikk tilgjengelig. Ressursen bedriver nå førstehjelp. Man må ikke rette fokus bare en plass. Vi drilles på dette. For det andre så gjelder det synlighet. I denne øvelsen mener jeg at grunnen til at padleren ikke ble funnet tidligere er hans mangel på synlighet der han fløt i sjøen. Padleren var iført en mørkblå og grå tørrdrakt, hvit hjelm, og en gul vest. -Mørk tørrdrakt og hvit hjelm er farger som blender inn i terrenget der padleren lå, utdyper Jan Frode. Man skulle likevel tro at den gule padlevesten ville lyse opp. Det gjør den dersom en padler sitter på land eller i kajakken, men når en person ligger i sjøen og vannet skvulper over, så ligger personen ganske dypt. Det var lite av den gule vesten som var oppe i overflaten. I tillegg var padleren plassert inn mot et svaberg. Og Øyvind legger til: -Jeg mener det i denne øvelsen var en direkte lenke mellom farge på bekledning og at han ikke ble funnet av hverken brannbåten eller RS-båten, som begge passerte i lav fart bare 5-15 meter fra han.

Ting tok tid!
-Vi hadde fokus på tid gjennom hele øvelsen rundt Flekkerøy, summerer Øyvind. Og det tok tid. Ja, det tar tid å redde noen når man ikke aner hvor de er og i hvilken forfatning de er i. Hadde alle de fire savnede vært i noenlunde form og stått og ropt, vinket og hoppet på et svaberg, så hadde de blitt reddet mye raskere. Hadde man kunnet ringt noen opp på mobil eller VHF, sporet telefon eller VHF, eller kontaktet de via satellitt, så hadde lokaliseringen gått mye raskere. Hadde den forulykkede eller noen i følget trykket på en nødknapp (DSC) på en VHF, på en satellittenhet, i Hjelp 113- appen, i RS SafeTrx-appen, på RS-armbåndet eller lignende, ja så hadde man kunnet snevre leteområdet inn til få kvadratmeter med det samme.

Jan Frode Øgland er aktiv i Flekkerøy Bølgepadlere. Under SAR-øvelsen var han både i kajakk og på land. Han stod for både bilder og film, samt var ved markørene. Vil du se hans film fra denne øvelsen? Du finner link nederst i artikkelen. Foto: Jan Frode Ugland/privat.

Kle deg fargerikt!
I denne øvelsen var det ingen kommunikasjon med de savnede padlerne, og flere av dem hadde ikke vært i fysisk eller mental stand til å melde fra dersom de hadde hatt noe å melde fra med. -Å bli funnet kan derfor handle om å vises i terrenget, legger Øyvind til. Vi oppfordrer derfor alle padlere til å tenke på dette når de velger alt fra padledrakt, vest, hjelm og kajakk. Drakter i mørk blå, grå og svart er vanskelig å få øye på, mens drakter, vester, hjelm og kajakker i gul, oransje og rød skiller seg ut langs kysten vår. Refleks og lys på hjelm og/eller skuldre er også fantastisk!

Hvem har dårlig tid?
-Gjennom denne øvelsen, og denne artikkelen i magasinet Padling, ønsker vi å få fram at det tar tid å bli reddet, fortsetter Øyvind. Og alt etter hva man padler så må man være forberedt. Noen har dårligere tid å vente på hjelp enn andre. I denne øvelsen hadde vi med oss erfarne brottpadlere fra Flekkerøy Bølgepadlere. Om man trenger hjelp når man er på brottpadling, så nytter det ikke å legge seg til å vente på hjelp. Man får hjelp, men hjelp tar altså tid. Den som er i fare, må ut av bølger og brott så raskt som mulig. De som driver med brottpadling, må derfor kunne håndtere dette med tidsperspektivet. Det inkluderer blant annet teknisk redning, utvidet kunnskap om bruk av tau når det er mye bevegelse i sjøen, livreddende førstehjelp, samband ut til noen som kan hjelpe, vite hvor man er, kommunikasjon internt når det er mye bølger og lyd. Er man turpadler kan situasjonen fortone seg annerledes ved at man kanskje er i mer rolige forhold, men dette er ikke gitt. Som turpadler kan man også bli overrasket over bølger og vind, og kan bli ført inn i brenninger, eller ut mot det åpne hav, uten å ville det. Så, uansett hva man padler så må man ha tenkt gjennom alt fra farge på bekledning for å være synlig, til hvilket utstyr, og kunnskap, man må ha med seg både for å kunne hjelpe seg selv og sine medpadlere, varsle og for å kunne hjelpe på stedet.

Test din VHF med oss!
-I dag har mange turgrupper med seg VHF, noe som selvsagt anbefales, fortsetter Øyvind. Ser dere en Redningssskøyte passere, ta frem VHF og forsøk å kall opp skøyten på kanal 16. Det er god trening i seg selv å normalisere bruk av VHF. Eller ring oss på 02016 eller skøytens vakttelefon.

Ta kontakt!
-Redningselskapets faste og frivillige mannskap har både tid, ønske om og mulighet til å trene med kajakklubber landet rundt, og jeg oppfordrer klubber og kajakkpadlere om å ta kontakt med sitt lokale RS-korps, avslutter Øyvind Aske. Ingen øvelse er for liten, svært få er for store.

Se film fra redningsøvelsen!
Jan Frode Ugland har satt sammen filmklipp fra SAR-øvelsen, og den kan du se HER!

Lese mer?
Fredrik ble funnet bevisstløs!
Linda ble påkjørt!
Ketil trykket på nødknappen!

Har du hatt bruk for hjelp på din padletur?
Eller kjenner du kanskje noen som har det?
Kanskje måtte man få hjelp via mobiltelefonen, 113-appen, andre nødapper, ringe Redningsskøyte, bruke VHF´en, eller kanskje bruke nødknapp på satellitkommunikasjon fra Garmin?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg/dere som har kommet ut i en situasjon der hjelp måtte hentes inn utenfra. Hvorfor? Jo, for å få klarhet i om alle disse «duppedingsene» vi har hengende i padlevesten eller liggende i dagsluken virkelig gir hjelp når man trenger det! Du trenger ikke stå frem med navn, eller være på bilder. Send gjerne et tips til redaktør laila.reigstad@gmail.com.

 

Skuses fem små ønsker!

Vi snakker så klart om Matt Skuse, en person med meget bred erfaring innen alskens padling, friluftsliv, overlevelse og redning på sjøen.

-Vi i Redningsselskapet fører drukningstatistikken i Norge, begynner Matt. Det gjør at vi har veldig god oversikt over utfordringene personer som driver med kajakk, kano og annen vannsportaktivitet møter og hvorfor de trenger hjelp. Redningsselskapet gjør rundt 7000 aksjoner hvert år og heldigvis utgjør ulykker i kajakk og kano bare en liten fraksjon av dette.

300 000 havkajakker

-Det antas å være 300 000 havkajakker i bruk her i landet og siden 2018 har Redningsselskapet virkelig begynt å ta myke trafikanter på alvor, fortsette Matt. Vi jobber stadig med å bli flinkere for å kunne bidra mer effektivt ved padleulykker og er blant annet i dialog med Norges Padleforbund om hva som er viktig at vi i Redningsselskapet kan om ulykker med folk uten «båt».

Det er selvfølgelig viktig at Redningsselskapets mannskap øver på havkajakkredning, men det er også viktig at vi i Redningsselskapet og dere padlere snakker samme språk. Nøkkelen her er at vi i Redningsselskapet må lytte til dere padlere. Og ikke bare til havpadlere, folk bruker sjøen på en helt annen måte nå enn tidligere. Nå er det havkajakker og jetski, snart får vi elektriske fritidsbåter og automatiserte skip!

Fem små!

Basert på rednings- og drukningsstatistikken, har Matt fem små ønsker til oss som er myke trafikanter på sjøen, uansett årstid:

1. Si ifra hvor du skal padle og når du planlegger kommer hjem igjen.

Det er ofte at padleruten endres litt undervegs, men at noen på land vet sånn omtrent hvor du padler, kan være helt avgjørende dersom du ikke kommer hjem til tiden og din bekymrede familie ringer 112, og vi må ut å lete etter deg.

2. Du må kunne kommunisere med noen på land. Er ikke det logisk?

Jeg ønsker meg at du tenker igjennom hvordan du kan komme i kontakt med noen på land dersom du trenger hjelp. Her må du tenke på hva som er relevant kommunikasjonssystem for deg. Er det dekning for mobiltelefon der du padler? Har du en fløyte på padlevesten din? Er pyroteknikk en smart ting å ha for deg? Har du nødappen «113» lastet ned på din mobil? Kanskje vil det være veldig raskt å få hjelp fra båter nær deg dersom du har en VHF? Det kan jo være at du vil ha en GPS-tracker med deg, for eksempel Garmin InReach eller Spot slik at de der hjemme kan se din posisjon i tilnærmet sanntid? Finn systemet som passer deg.

Få med deg fem tips for at din padletur blir pur lykke. Foto: Laila Reigstad.

3. Vet du egentlig hvor kaldt det er i sjøen?

Norskekysten er lang og vanntemperaturene varierer fra sør til nord, men fellesnevneren er at sjøtemperaturen er lav det meste av året. Faktisk er det i store deler av landet under ti grader i sjøen i januar, februar, mars, april, mai og juni, pluss i oktober, november og desember. Så når hovedsesongen for padling begynner og lufttemperaturen innbyr til padling i shorts og t-skjorte, så er det fortsatt overraskende kaldt i sjøen. Jeg tror ikke folk tenker så mye på det, men det burde man, for faller du uti har vanntemperaturen og din bekledning mye å si for utfallet.

Mål selv vanntemperaturen eller få oversikten over dit område i Norge ved å klikke deg rundt inne på sjøtemperatur- websider, for eksempel World Water Temperature, Sea Temperatures.

4. Merk kajakken din!

Merk kajakken din slik at om noen finner den drivende på sjøen så kan vi ringe deg opp og finne ut om kajakken bare er på driv, eller om du faktisk skulle sittet i den på padletur akkurat nå! Da finner vi i Redningsselskapet raskt ut om det er behov for å starte et søk, eller om vi heller kan bruke ressursene på å redde noen som faktisk trenger det. Nettopp på grunn av dette har vi i Redningsselskapet gjort det enkelt for deg.

Vi har registrert små fritidsbåter i mange år og dette er den beste og raskeste måten å garantere at vi som skal redde får korrekt informasjon med det samme. Redningsselskapets registrering er nå tilgjengelig for kajakker, kanoer, surfbrett og supbrett. Vi anbefaler refleksklistremerker. Under redningsaksjoner bruker vi lyskastere og vi har i praksis sett at har du reflekstape på sidene bakerst på din kajakk, så ser vi deg!

5. Bruk lavterskeltilbudet!

Vi i Redningsselskapet har to supre lavterskeltilbud til dere!
-Først, gratisappen «RS SafeTrx» der du blant annet kan planlegge turen din, logge hvor du er til enhver tid undervegs på turen, du kan sende meldinger, og du kan melde nød via posisjonen din direkte. Så om du har tenkt at din mobiletelefon er en del av din plan for kommunikasjon til noen på land, så er denne appen veldig god å ha.
-Det andre lavterskeltilbudet er et medlemsskap for dere myke trafikanter på sjøen. Det er “RSAktiv». Et slikt medlemsskap bidrar til at du får et sikkerhetsnettverk på sjøen, også når det ikke er livstruende hendelser, og du vil bidra i dugnaden til å gjøre sjøen til et tryggere sted å ferdes.

 

Les om redningsaksjonen!
Vi i magasinet Padling samarbeider med Redningsselskapet. Det betyr at om du tegner et årsabonnement på magasinet, så får du et år gratis medlemsskap i RSAktiv! Smart, ikke sant?
HER kan du lese om en av Redningsselskapets redningsaksjon av kajakkpadler i 2022.

Redningsselskapet og vi i magasinet Padling ønsker dere alle en god, trygg og gjennomtenkt padletur!

 

 

Når blir du livstruende kald på padletur?

Mange av oss øver for lite på redning, både egen- og kameratredning. Noen øver ikke i det hele tatt. Og om man øver har det en tendens til å være under lite krevende forhold. Og kanskje mest om sommeren. Har du tenkt på hva som skjer om du velter og ikke kommer deg opp igjen? Vi har snakket med Redningsselskapets Matt Skuse. Han kan dette!

De fire fasene

-Den påvirkningen kaldt vann har på deg deler vi inn i fire faser, innleder Skuse. Han er direktør av Akademiet i Redningsselskapet, som driver opplæring og trening av alle operative ansatte og frivillige. Med 25 år bak seg i den britiske marinen, tidligere konkurransepadler både på flattvann og surfski, som lager kanostigen til NPF, som er kursholder i bushcraft, sea survival og ekspedisjonskunnskap, er dette en mann som har både kunnskap og direkte erfaring med nedkjøling. Han vet, og i tillegg sitter han på statistikken over drukninger i Norge, som Redningsselskapet fører månedlig.

Om du velter i kajakk og ikke kommer deg opp igjen er det mange faktorer som påvirker hvor godt du håndterer det kalde vannet, forteller Skuse. Dette går både på det mentale og det fysiske. Noen faktorer som virker inn her er bekledning, vekt, forbrenning, kjønn, din mentalitet og eventuell tidligere erfaringer. De fire fasene man kan risikere å havne i ved opphold i kaldt vann er kaldtvannssjokk, kaldtvannslammelse, hypotermi og redningskollaps.

 

Matt Skuse er direktør for Akademiet i Redningsselskapet, som driver opplæring og trening av alle operative ansatte og frivillige. Foto: MATT SKUSE

Kaldtvannssjokk

Om du velter i kajakken er det første som skjer et kaldtvannssjokk. Du kjenner det sikkert fra vinterbading eller det første sjøbadet på forsommeren. Kroppen blir overrasket, du mister kontroll over pusten og det er vanskelig å snakke. Dette er egentlig en kompleks medisinsk tilstand, som delvis er psykologisk og delvis psykisk. Og som heldigvis går over etter et minutt for de fleste av oss. Da får vi atter kontroll over pusten, og får roet kroppen.

Men, det skal også nevnes at personer kan dø på grunn av dette kaldvannssjokket, opplyser Skuse. Om man kaver mye kan man begynne å svelge sjøvann, og det skal overraskende lite sjøvann til for å drukne, kanskje så lite som 500 milliliter. I tillegg kan kaldtvannssjokk lede til hjertestans via andre mekanismer enn drukning. Det som kan være avgjørende her er påkledningen. Det er stor forskjell på å være i vannet iført bikini versus å ha på seg tørrdrakt!

 

Her har du ern rask veileder over de fire ulike hypotermistadiene, og hvilken kjernetemperaturer personen har! Tabellen er lånt fra Nasjonalt kompetansetjeneste for traumatologi.

 

Kaldtvannslammelse

Kaldtvannslammelsen er fasen som mange omtaler som “utmattelse”, og her dreier det seg om reaksjonen på muskler og vev når kroppen er nedsenket i kaldt vann. Kroppen fungerer aller best ved 37 grader, så når man opplever kaldt vann, for eksempel rundt 5-6 grader, skjer det noe med motorikken. Prosessen begynner med det samme. Etter få minutter merker du at fingre og hender ikke fungerer som vanlig, og kort tid etterpå begynner den grove motorikken og svikte også, for eksempel styrken og mobiliteten i armene og skuldrene, som er viktig når du skal prøve å entre kajakken igjen.

Skuse minner oss på noe viktig her, nemlig at i siste del av denne fasen så har en standard padlevest ikke nok og/eller riktig balansert oppdrift til å holde hodet ditt over vannet.

Kommer du deg opp i kajakken igjen? Også i bølger? Foto: Anne Mette Simonsvik.

Padlevestens svakheter

For det er nemlig slik at hverken padlevester eller flytevester gir deg nok oppdrift eller nok støtte til at du klarer å ha hodet over vannet i denne fasen av nedkjølingen. En oppblåsbar eller «foam» redningsvest derimot, har en stor krage som gir nakkestøtte og kan både snu deg og holde hodet ditt over vannet. Under kaldtvannslammelsen får du altså problemer med å holde hodet over vannet, noe som resulterer i at du svelger mer og mer sjøvann.

Tørrdrakt gir deg tid!

Hvordan og når kaldtvannslammelsen inntreffer er svært avhengig av bekledning din. Har du vanlige klær og ble våt helt inntil kroppen da du veltet, så inntreffer kaldtvannslammelsen etter kanskje 6-10 minutter når vanntemperaturen ligger på 5-6 grader, som den er mange måneder i året. Herifra tar det fra 1 time til noen få timer før du mister bevisstheten. Med vanlige klær har du altså veldig kort tid på deg før både kroppen og hodet svikter.

Men, nå kommer Skuse med den gode informasjonen for oss padlere, nemlig tørrdrakt!

Basert på både erfaring fra felt og øvelser opplyser han at om du har våtdrakt, eller enda bedre, tørrdrakt med ull under, så hopper du over både kaldtvannssjokket og vil samtidig forsinke kaldtvannslammelsen! Med tørrdrakt på får du nemlig kanskje en hel time på deg før kaldtvannslammelsen begynner å påvirke motorikken din. Det betyr altså at du har en time på deg til redning og varsling, heller enn rundt 10 minutter dersom du er uten tørrdrakt. Tørrdrakt gir deg altså tid, kanskje livsviktig tid!

Ha en kommunikasjonsplan klar for det er ikke sikkert noen verken ser eller hører at du trenger hjelp! Foto: REDNINGSSELSKAPET.

Grad av bevissthet

Etter kaldtvannslammelse tar det altså fra rundt en time til flere timer før man mister bevisstheten. I dagligtale snakker mange om at enten er man bevisst eller så er man bevisstløs, et slags enten eller. Men Skuse opplyser at det ikke er så svart/hvitt.

-Det finnes faktisk en skala på bevisstløshet, begynner ham. Hvor en person ligger på denne bevisstløshetskalaen vurderes ut ifra øyeåpning, verbal og motorisk respons. Det betyr at en tilsynelatende bevisstløs person plutselig kan fortelle deg sitt navn dersom du spør, eller at personen du tenker er bevisstløs begynner å hjelpe til å forflytte seg i det du drar personen opp fra vannet. Det tar altså overraskende lang tid å bli helt bevisstløs på grunn av hypotermi, fortsetter Skuse.

Hypotermi

Og da er vi over på hypotermi, den tredje fasen av det som skjer når du har kroppen nedsenket i kaldt vann. Definisjonen på hypotermi er at en person har en kjernetemperatur på 35 grader eller lavere. Ut ifra kjernetemperatur deles så hypotermien inn i fire alvorlighetsgrader: mild, moderat, alvorlig, og dyp hypotermi. På padletur har man ikke med utstyr til å måle en persons kjernetemperatur, så da må vi heller bruke bevissthet, skjelving, og pust når vi skal rapportere til AMK.

I tabellen ser du kjennetegnene på ulike stadier av hypotermi som du kan ta utgangspunkt i når du ikke har mulighet å vite personens kjernetemperatur. Man kan altså være hypotermisk, men fortsatt bevisst. Felles for alle fire alvorlighetsgradene av hypotermi er at hjertestans kan inntreffe, og at det er særdeles viktig å kontinuerlig overvåke personen.

Når du bruker tørrdrakt unngår du kaldtvannssjokket og utsetter kaldtvannslammelsen, og det liker vi! Foto: Laila Johanne Reigstad

Redningskollaps

Fjerde og siste fase i hva som kan skje med kroppen når den er nedsenket i kaldt vann, er redningskollaps. Dette er en meget uforutsigbar, komplisert og kritisk tilstand. Hjertets arbeid reduseres, og pulsen går ned. Kjernetemperaturen kan fortsette å gå nedover. Blodet sirkulerer saktere og har lav temperatur. Dette gjør at faren for blodpropp øker, samtidig som man har en betydelig økning i risikoen for hjertestans. Derfor SKAL kalde personer behandles så forsiktig som mulig og ligge så horisontalt som mulig, samt overvåkes kontinuerlig inntil helsepersonell overtar.

1 minutt. 10 minutt. 1 time.

Skuses største ønske er at du bruker dette du nettopp har lest til din fordel! Vannet langs store deler av norskekysten er kaldt, omtrent hele året. Huskeregelen «1 minutt-10 minutt-1 time» er god å kjenne til, og hjelper deg med å huske de tre første faser og omtrent tiden du har i hver fase før du begynner å miste bevisstheten eller bli hypotermisk. Kaldtvannssjokket varer i 1 minutt så det lar du bare passere uten å få panikk, så bruker du de neste 10 minuttene til å planlegge og begynne å handle. Ikke gi opp, du har et tidsvindu før kaldtvannslammelsen inntreffer og hode og kropp ikke fungerer lengre. Men bruk det godt. Husk altså at bruker du tørrdrakt med ull under, så hopper du over kaldtvannssjokket og vil betydelig forsinke lammelsen av fin- og grovmotorikk!

Redningsselskapet hjelper hvert år våte og kalde kajakkpadlere! Foto: Redningsselskapet.

Varmetap i vann

Kroppsvarme tapes 25 ganger raskere i vann enn i luft ved samme temperatur. Dersom du begynner å svømme i det kalde vannet kan varmetapet økes med en faktor opp mot 10.

Svømme eller ikke svømme til land?

De fleste av oss overestimerer hvor langt og hvor raskt man kan svømme i kaldt vann. Dersom du ikke klarer egenredning må du velge om du vil bli ved kajakken eller om du skal svømme til land. Her er padlere ulike. For flattvannspadlere er det ofte en kort svømmetur før man er i land, men i havkajakk ut mot det åpne hav, gjelder det å få varslet og så vente på redning. I mange tilfeller er det ikke så logisk hva du skal gjøre, men mye vil ha med hvor forberedt du er. Tenk gjennom velting, bekledning, bruk av vest, rutevalget ditt, værmeldingen, temperaturen i sjøen, og lag for all del en kommunikasjonsplan!

Hva skjedde, egentlig?

Kjære leser av magasinet Padling, enten det er selve det trykte magasinet du liker best, eller om du foretrekker å lese artikler her på nettsidene!
Først ut vil vi ønske dere et godt nytt padleår! 2023 ligger her klart til å bli fylt av korte og lange padleturer, padlefestivaler, ny kunnskap og masse inspirasjon!

Vi vil også takke dere alle for å ha fulgt med, tegnet abonnement, komt med ideer, bidratt med artikler, sagt JA når vi har spurt om dere vil skrive noe eller om dere vil bli intervjuet, invitasjonene dere har kommet med, og alle tilbakemeldinger fra dere gjennom hele 2022!
Det var spennende å tre inn i rollen som redaktør i januar 2022, overta etter Edmund Mongstad, som har vært redaktør i en årrekke, for så å finne min egen stil, finne ut hva dere vil lese om, hvem dere vil lese om og hva som inspirerer både deg som er nybegynner innen padling, og deg som er mer viderekommen.
Vi som leser magasinet Padling har en sterk felles interesse for padling, men våre padlehverdager kan være veldig forskjellige! Som redaktør for magasinet har jeg et ønske om å dekke bredden i de ulike padlegrenene som utøves her i landet, dekke mer av padlingen rundtom i vårt langstrakte land, komme med kunnskapsfremmende stoff både for den som er ny i kajakk så vel som den som har padlet i årevis.

Magasinene i 2022!
Det har vært helt naturlig å gi de fire årlige magasinene hver sitt tema, som er tilpasset både årstidene og det som rører seg. Det kommer ut fire utgaver av magasinet Padling i året. De får du rett i postkassen som abonnent, eller de kan kjøpes på Narvesen.

Først ut var magasinet i mars. Her startet vi ut med å prøve å dekke noe av bredden innen den norske padlingen, og du fikk dermed lest om packraft, surfski, brottpadling, parapadling, utriggerpadling og kajakkpolo.
Magasin nummer to kom i mai og i det fikk du mange korte artikler om det som er smart å kunne i forkant av sommerens padleturer, blant annet en oversikt over gode, gratis apper både innen vær, kart og nød, hvordan du lager ditt eget padlekart, hvordan Allemannsretten treffer inn når du kommer padlende, og en stor oversikt over hvordan du transporterer kajakk(er) på biltaket.

Og så kom sommeren 2022, med nytt magasin dettende ned i postkassene i starten av juli. Sommermagasinet hadde SUP som tema, der vi kikket inn både i mosjonsSUP og i de som driver med eliteSUP. Du fikk informasjon om hva som skal til for at du kan kjøre en henger full av kajakker, og siden sommeren er høysesong for padlekurs var det fint å kunne bidra med Våttkortets historie.

Årets siste magasin kom i september, og da er temaet naturlig nok vinterpadling, med fokus både på det å kle seg for vinteren, hvordan navigere i mørket, og hvordan både se og bli sett når du padler i skumring og mørke. Her kan du lese blant annet 10 kjente padleres omtaler av deres favoritt-tørrdrakt, som en ærlig kjøpshjelp i jungelen av tørrdrakter!

Faste spaltister!
Det var helt naturlig å innføre noen faste spalter i magasinet. I januar 2022 kontaktet jeg padlere jeg visste hadde en sak innen padleverdenen som de brenner for, og som de var gode til å formidle! Dermed har du blitt kjent med Tore Njøten, Tomasz Furmanek, Vidar Aasgård og Hildegunn Dale, som har skrevet om det de kan best, henholdsvis Jakt- og fiske i kajakk, film- og foto på padleturer, reparasjon av kajakker og padleutstyr, og poesi på padleturen.

Tomasz Furmanek har gjennom året guidet oss til mye smart utstyr for å ta gode bilder på padletur! Foto: Tomasz Furmanek.

Vi har også hatt en matspalte der vi har laget 2-retters middager i Omnia-ovnen, rett på svaberget med minimalt med forberedelse hjemmefra, stort sett bare å handle inn ingrediensene og pakke de i kajakklukene!

En av de faste spaltene handler om å lage herlige 2-retters middager ved hjelp av OMNIA-ovnen! Foto: Laila Reigstad.

Statistikk
Og jada, vi fikk litt statistikk inn i magasinet i 2022! En av årets mest leste artikler er nemlig statistikken der vi ser på dødsulykker innen kajakk og kano her i landet de siste 30 år.
Mye lest er også vår kikk inn i Statistisk sentralbyrås Levevilkårsundersøkelse, der 6000 nordmenn blir spurt om det de har gjort siste 12 måneder. Overrasket ble vi da 90 000 nordmenn forteller at de padler en gang i uken, og hele 149 000 padler en gang i måneden!
Vi har også snakket med Norges Padleforbund og hvor mange av oss som er med i en padleklubb og om vi er flere menn eller kvinner som padler og tar Våttkort!

Det er nå 9 Våttkortstiger! Montasje: Norges Padleforbund sensommer 2022.

Møt padlefolk!
Og du har fått møtt padlefolk som gjør noe særlig. Vi har snakket med 7 personer som har padlet Norge på langs. Du har blitt kjent med mannen bak vår mest populære Facebook-side om padling, nemlig Fredrik Lindland, som driver KajakkNorge, med over 15 000 medlemmer! Du har møtt allrounderen Patricia Kennie som brenner for å få kreftrammede ut i kajakken. Du har møtt Einar Knutsen som flesket til og startet verdens første Oslo Rullefestival i august. Og du fikk innblikk i en ny verden i møtet med Thomas Nilsen som er SUP eliteutøver. Og hva med losen, Espen Johnsen, som du også finner i Færder BrottKru, som gav oss noen betraktninger om det å krysse skipsleden foran store lasteskip, fikk du lest den? Og vi møtte Edd som i korona laget sin egen surfekajakk, som han nå ønsker å sette i produksjon! Og vi traff på verdens beste kajakkruller, Jon David Jenssen, som bor i Aurskog Høland. Og ikke bare det, vi fikk også intervjuet mannen bak landets eneste padlepodcast, Reidar Sether!

Vi pratet med Reidar Sether, som er mannen bak landets eneste padlepodcast, «Kajakkpodden». Foto: Reidar Sether.

Livesendinger og Podcast!
Vi har vært på fire padlearrangementer og sendt live. Det var på NM i kajakkpolo i Skien i juni, på Oslo Rullefestival i august, på Hoddevik Surfesymposium i oktober, og på bassengtrening i polo på Norges Idrettshøyskole i november. Og vi har vært med i Redningsselskapets Podcast «Sjøliv» i sommer. Fantastiske opplevelser hele veien!

Vi storkoste oss på Hoddevik Surfesymposium i oktober! Primus motor Bjarte Øygard (th) står i vannet og gir råd, utfordringer og stedsmarkør! Foto: Laila Reigstad.

Fotokonkurransen 2022 med Eian Fritid!
Og for en fornøyelse det har vært å få inn nydelige bilder fra deres padleturer! Vi delte temaet inn etter åstidene og det kom inn mange bilder, stort sett alle øyeblikksbilder tatt med mobilen! Etter at vi i Redaksjonen gjorde en grovutvelgelse, så valgte vår faste spaltist innen film- og foto Tomasz Furmanek, ut et knippe.

Inger Line Eian viser frem den flotte Ursuit-tørrdrakten de gav til Fotokonkurransen 2022! Foto: Laila Reigstad.

Derifra lot vi Hege og Inger Line Eian i Eian Fritid velge ut sine favoritter blant disse igjen. Med det som bakgrunn hadde vi 10 bilder i finalen, og dermed var det duket forlivesending fra Eian Fritid der vinneren av fotokonkurransen ble kåret 11. november. For en artig kveld, folkens! Den heldige vinner ble Vidar Aasgård, og vi dro hjem til han fredag kveld og overrekte premien som Eian hadde gitt, nemlig en super Ursuit tørrdrakt til verdi av 9900 kroner! Vi takker hjerteligst for den fantastiske premien, og gratulerer vinneren!

Her er de 10 finalebildene i Fotokonkurransen 2022!

Tester!
Vi ser at dere liker tester av kajakker og ikke minst utstyr som hører til i vår padleverden. Gjennom året har Hallvard Torp testet kajakker, og vi har testet Garmins InReach 2-veis satellittkommunikasjon, polariserte solbriller og solcellepanel som tåler saltvann. I 2023 håper vi å teste enda flere produkter vi som padlere har bruk for. Bare til å glede seg!

Vi testet flere flotte saker i løpet av 2022! Vi planlegger å teste enda flere padledingser og kajakker i år! Foto: Laila Reigstad og Hallvard Torp

Norges Padleforbund, Redningsselskapet og Garmin!
Det har også føltes helt naturlig å ha med tre viktige aktører på sjøen i magasinet Padling. Vi spurte og alle ville med! Norges Padleforbund og Redningsselskapet har begge sine faste spalter i magasinet, der de selv bestemmer innholdet. Dette har vært opplysende og god informasjon gjennom hele året!
Tusen takk til dere!
Og vi har Garmin som hovedsponsor for magasinet, en aktør vi alle har et forhold til både gjennom GPS på padle- eller fjellturen, treningsklokker på håndleddet, satellittkommunikasjon som InReach Mini på turer der vi ikke har dekning, eller båtnavigasjonsutstyr i fritid-og yrkesesbåter. Vi er veldig glade for å ha en slik flott bidragsyter med på laget!

Vi har hatt Garmin med på laget i hele 2022! Foto: Laila Reigstad

Dette var litt om det vi kom med i 2022, året da magasinet Padling fikk ny redaktør og gjorde omveltninger i innhold! Vi gleder oss til 2023, alt det nye som kommer inn, og alt dere tipser oss om! Første magasin kommer i mars, og hovedtema der er kajakksurf, men såklart masse annet og vi nevnet blant annet at Vidar fikser et kajakkvrak, Tore er på skarvejakt fra kajakken, og du får være med to tøffinger i kajakk rundt Senja!

Godt nytt padleår til dere alle!

-Jeg trykket på nødknappen!

Da været ble tøffere kom personene i padlegruppen fra hverandre. En av padlerne, Ketil Smith, velter, men klarer ikke å redde seg selv. Kreftene forsvinner. Å trykke på nødknappen ble løsningen for Smith!

En gruppe i surfski
51-åringen fra Kristiansand begynte å padle i fjor, og har sammen med en gjeng erfarne padlere øvet og prøvd seg fram det siste året. Han padler en surfski. -Vi skulle ut og surfe på bølger, utfordre oss selv og ha det gøy, forteller Smith. Det å ramle av surfskien er en del av gamet, og noe vi i gjengen øver på ofte. Denne lørdagen startet fint. Vi dro ut til Søgne, og skulle padle tilbake til Flekkerøya. Padleforholdene ble gradvis verre, og vennegjengen kom etter hvert bort fra hverandre på grunn av de mer krevende forholdene.

Ketil Smith bestemte seg for å trykke på nødknappen dag surfskigruppen kom fra hverandre og han veltet, men ikke klarte å komme seg opp i kajakken igjen. Foto: Ketil Smith/privat.

Lar seilbåtene passere
Uten å ha noen padlevenner rundt seg velter Smith i surfskien. Etter å flere ganger ha prøvd å komme seg opp i båten, blitt slått ned og veltet, ligger Smith på tvers av kajakken og peser og puster og vurderer hvilke muligheter han har. Flere seilbåter passerer, men han er optimist og tenker han vil klare det selv. Likevel merker han etter halvannen time padling og noen re-entry at kreftene er slutt. Han kommer seg rett og slett ikke opp i båten igjen. – Selvinnsikten stod ikke i stil til selvtilliten, innrømmer Smith. Jeg trodde jeg var bedre enn det jeg var, og ble utslitt. Han mener det ligger mye selverkjennelse i opplevelsen.

Jeg har jo klart det før, så hvorfor ikke nå?

 

-Surfskipadler Ketil Smith da han ikke klarte å komme opp i kajakken igjen-

Makspuls og utslitt
Smith forstår alvoret da han ser ned på GPSen, som også viser pulsen hans. Han har makspuls, og vet at han er utslitt og må hvile. Det er rundt 2 kilometer til land og 10 grader i vannet. Han vet ikke hvor kald han vil bli. -Hvor galt skal det være før man trykker? tenker Smith. Med RS Aktiv-medlemskap i Redningsselskapet bruker han appen «RS SafeTrx» til å spore turen, og har også en nødknapp hengende på vesten. Om han trykker på denne vet han at han varsler Hovedredningssentralen om at han er i fare.

Redningsskøyta har trent på redning av kajakkpadlere og kajakker. Her ligger Smiths kajakk festet på dekk etter redningsaksjonen i mai i år. Foto: Redningsselskapet.

Trykker på nødarmbåndet
Liggende og kave i sjøen, utstyrt med RS Aktiv nødknappen, bestemmer Smith seg for å trykke på nødknappen, og får med det varslet Hovedredningssentralen, som blant annet får varslet redningsskøyta «Bendt R. Rasmussen». – Fra jeg trykket på knappen brukte jeg tiden på å svømme så godt jeg kunne, og tenke at jeg ikke måtte bli skylt rett på svaberget, men komme meg bak et skjær eller en holme, forteller Smith.

Skryter av profesjonelt mannskap
Så fort han runder skjæret hører han sirenene fra brannbåten. Han blir først tatt om bord der, før han blir overført til redningsskøyten for videre transport til land. Der venter ambulanse og medpadlerne. Smith forteller at det var en stor lettelse da han kom om bord på redningsskøyta. Først da innså han at han var mer utslitt enn forventet. Et par uker etter hendelsen skryter han av jobben mannskapet i Redningsselskapet gjorde den dagen. –For det første var det den gjengen som kom dønn rolige og profesjonelle. Det var heller ikke noe bebreidelse på hvorfor jeg skulle padle i det været, forteller Smith.

Anbefaler å padle sammen
Styrmann på redningsskøyta, Arild Mulder, var på vakt da de ble kalt ut av Hovedredningssentralen. Han forteller at situasjonen løste seg fint denne gangen, og at Smith var i nokså fin form da de kom inn til land. Mulder mener det var en lur avgjørelse av padler Smith å trykke på nødknappen i denne situasjonen. Samtidig oppfordrer han padlere til å holde sammen på sjøen under litt røffere forhold. – Hadde de vært samlet hadde han ikke hatt samme behov for å trykke på knappen, sire Mulder. Padlere er flinke til å være sammen for tiden, og tipset er å prøve å holde øye med hverandre, avslutter han.

Arild Muller er kaptein på redningsskøyta «Bendt R. Rasmussen», som reddet surfskipadleren. Foto: Redningsselskapet.

 

Redningsselskapet (RS) samarbeider med oss i magasinet Padling og har sin faste spalte i hvert av årets magasinutgaver. RS bestemmer selv innholdet i spalter. Spalten flagges derfor som annonsørinnhold.

-Aldri har sjokolade smakt så dårlig!

-Da jeg etterhvert skjønte at russegrensen kom til å nås begynte følelsene å komme, eller rettere sagt flomme, innrømmer  Daniel Salbu. Det er ikke lett å beskrive hva som går gjennom hodet når man etterhvert innser at man kommer til å nå målet man har satt seg. Det har vært et sinnsykt eventyr både mentalt og fysisk!

Hvorfor?
Salbu har padlet flattvannskajakk på landslaget i mange år. -Jeg har jo padlet hele livet, men da jeg gav meg med konkurransepadling måtte jeg ha et nytt mål, forteller Salbu. Det var på tide å gjøre noe. Lage seg en utfordring. Gjøre noe kult. Gjennomføre. Det er en god del mennesker som både sykler og går Norge på langs, men de tar ferger og båter. Jeg ville komme meg hele norskekysten for egen maskin. Ingen seil, ingen fergeetapper. Det er jo kysten som er Norwegen!

Forberedelser
-Jeg bestemte meg i september i fjor, fortsetter Salbu, som i skrivende stund bare har vært hjemme i et par dager siden han stod på grensen til Russland. Planen var å bruke tre måneder og kose meg på vei nordover, gå fjellturer, fiske i midnattssola, rett og slett nyte turen og naturen. Det ble mer planlegging enn først antatt, for jeg hadde jo ikke noe utstyr, og jeg kjente ikke til den lange kyststripen jeg skulle legge utpå. I tillegg har jeg padlet svært lite utaskjærs. Som flattvannspadler holder man seg oftest i mer beskyttede farvann, og padler både uten drakt og vest! Dersom man som flattvannspadler får litt dårlig vær, så går det bare på bekostning av treningsøkten og er aldri noe farlig. Men, når det er kaos utaskjærs er risikoen en helt annen. Forholdene kan bli vannvittig mye verre enn det jeg er vant til. Det sitter mer i hodet når man er utaskjærs. Dette var en tøff utfordring for Norskekysten ville by på helt andre forhold enn de jeg har oppholdt meg i!

Forflytningspress!
-Planen min om å gå fjellturer og ta avstikkere underveis, feilet, innrømmer Salbu. Det oppstod ganske raskt et slags forflytningspress som sier at er det fint vær, ja da skal man padle! Dermed ble det liksom litt frem, frem, frem. Man klarer ikke helt å slappe av. I tillegg så er det dette at man mentalt vet at man har krevende lokaliteter foran seg. Man ønsker å ha en drive for å komme til disse, få de unnagjort. Og selv om man har padlet en krevende lokalitet, ja så står det flere på rekke og rad. Lindesnes var et av de første stedene som kunne være krevende, men da det var gjort, ja så hadde man Lista i tankene, så Boknafjorden, så Sletta, og ikke minst Stadt og Hustadvika. Og jeg gruet meg enormt til Finnmarkskysten. Det kommer alltid et eller annet. Hjernen i helspenn hele turen.

-Sør-Norge hadde en våt og kald forsommer så først da jeg kom til Helgelandskysten ble det sommervær, med over 30 grader i luften, forteller Salbu. Foto: Daniel Salbu

Navigasjon
-Jeg hadde ikke papirkart med, men brukte ressurser på mobilen og på klokkene, deler Salbu. Det var hovedsaklig to steder jeg hentet informasjon fra. Det ene var Google Earth, ikke Google Maps. Google Earth er veldig bra til å måle avstander og jeg brukte den mye. Det andre stedet var Norgeskart, som både har sjøkart, landkart og satellittbilder. Denne brukte jeg mye til å finne steder med sandstrender, eller brygger, der jeg enkelt kunne gå i land. Jeg tok altså mobilen opp av og til i løpet av padledagen, men man er jo så våt på hendene så det fungerer egentlig ganske dårlig. Derfor memorerte jeg oftest området i forkant av padleetappen, slik at jeg kjente noenlunde til hva jeg skulle passere før lunsj, så sånn omtrent 40 kilometer fremover. Jeg brukte også SafeTrx-appen til Redningsselskapet for å finne frem til båthavner der jeg kunne gå i land fra brygge, og for å få ladet powerbankene.

To klokker
-Jeg brukte i tillegg et kompass frempå kajakken, og to klokker på turen, utdyper Salbu. Den ene klokken er Sony-klokken, laget i samarbeid med Redningsselskapet, og som har en nødknapp. Den andre klokken var en Garmin Fenix6. Dersom jeg var litt i tvil under navigeringen, kikket jeg kjapt på det grove kartet på klokken, bare for å sjekke min retning. Det er jo ofte man drifter litt under lange krysninger. Faktisk bommet jeg aldri på kursen, men når det kom til navigering så var det verst fra starten og til Trøndelag. Troms og Finnmark var derimot best å navigere i. Det er liksom lengre imellom ting, mindre å bomme på, mindre å huske på, og mindre å tenke over. Man padler fra den ene lokalitet til den andre, og skal ikke forbi så «mye».

Påkledning
-Jeg hadde med meg både tørrdrakt, tørrjakke og ull, forteller Salbu. Planen var egentlig å padle bare i ull, for jeg blir så varm av padlingen, men dette fungert ikke. Det var så kaldt i luft og/eller sjø hele veien så jeg brukte tørrdrakt under padlingen så godt som hele tiden. Sør-Norge hadde en våt og kald forsommer så først da jeg kom til Helgelandskysten ble det sommervær, med over 30 grader i luften. Det var likevel så kaldt i sjøen at jeg brukte tørrdrakt de fleste av disse varme dagene også. Du kan lese Salbus omtale av hans NRS-tørrdrakt i dette magasinet.

Kajakkvalg
Salbu valgte å padle en Stellar S18 Sport. -Jeg er veldig fornøyd med kajakken, som er rask og lettpadlet, og så har jeg med meg mye balanse fra konkurransepadlingen. Den eneste utfordringen var at den har lite volum i front og derfor går rett gjennom bølgene, slik at er det motvind så får man all sjøen over seg. I medvind får den fart, men dupper inn i bølgen foran. I godt, noenlunde flatt vær, er den derimot veldig rask, og har nok gjort at jeg har holdt høyere fart enn i mange av havkajakkene. Likevel, hadde jeg hatt en annen kajakk, så hadde jeg nok padlet noen av dagene jeg nå lå værfast.

 

Salbus kajakk fikke mye oppmerksomhet langs padleruten! Foto: Daniel Salbu

Høy fart
-Jeg var på besøk hos Einar Rasmussen og han laget en wingåre til meg, forteller en glad Salbu. Med wingåre og en lettpadlet, rask kajakk, så har jeg holdt en høy fart på flere av fjordkrysningene. Innimellom har jeg halvert tiden det «burde» tatt, både fordi jeg padler raskt, og når man padler raskt så kan man ta mer direkte, og ofte litt kortere, krysninger over brede fjorder nettopp fordi man oppholder seg der så kort tid. Dette har jo også økt sikkerheten siden jeg har kunnet utnytte de korte gode værvinduene med stille vær til krysninger.

Kikket etter sandstrender
-Egentlig burde jeg hatt et annet materiale i kajakken enn det jeg hadde, utdyper Salbu. Kajakken er stiv og rank, men ved bare lite hakk så kan det gå hull i skroget. Jeg har ikke kunnet dra den opp på land med mindre det har vært en sandstrand. Var det ikke sandstrand, eller en brygge å legge inntil, så måtte jeg tømme kajakken mens den fløt på sjøen, for så å bære den opp når den var tømt.

Lunsj med sjø opp til livet!
-Det er klart at dette med å ikke raskt kunne dra kajakken opp på land ble en utfordring flere steder. Husker spesielt godt lunsjpausen på den rundt 100 kilometer lange etappen fra Berlevåg til Vardø. Etter 40 kilometer i kajakken var planen å spise lunsj på Makkaur fyr, som ligger ytterst i Båtsfjorden. På grunn av dønninger som rullet inn så var det umulig å gå i land. Dermed ble lunsjen utsatt. Etter 30 nye kilometer nådde jeg Hamningberg, der det var litt ly på vestsiden. På grunn av kajakkskroget kunne jeg ikke dra kajakken oppå på land, så jeg stod oppreist med sjø opp til livet mens jeg hev i meg lunsjen, 8-9 timer etter frokost!

-Jeg visste at jeg måtte spise selv om matlysten var fraværende, og i løpet av dagen var planen å spise en god del sjokolade, deler Salbu. Jeg liker veldig godt sjokolade, men aldri har sjokolade smakt så dårlig! Det var helt rart. Jeg måtte tvinge meg selv til å spise sjokolade! Foto: Daniel Salbu

 

Mat på tur
-Jeg spiste mye havregryn med yoghurt til frokost, ler Salbu. Hver morgen smurte jeg fire doble skiver som jeg hadde klar i vesten, pluss diverse sjokolader og energibarer. Da jeg startet turen hadde jeg funnet ut at Nugatti på brødskivene ville være smart, men etter å ha padlet utover i Oslofjorden i mye dårlig vær, så holdt jeg på å kaste opp bare jeg så en Nugattiboks! Jeg gikk rast over på makrell i tomat, og leverpostei! Når man padler mye over lang tid kommer man til et punkt der man ikke er så sulten. Jeg visste at jeg måtte spise likevel, og i løpet av dagen var planen å spise en god del sjokolade. Jeg liker veldig godt sjokolade, men aldri har sjokolade smakt så dårlig! Det var helt rart. Jeg måtte tvinge meg selv til å spise sjokolade! Det gikk lite tørrmatposer til lunsj og middag, kanskje bare rundt 30 poser. Jeg hadde tenkt å fiske, men det skjedde ikke. Fantastisk var det heller å kjøpe en Salmalaks, pluss soyasaus og avocado, eller noe fra varmdisken i butikker jeg kom til!

Hver morgen smurte Daniel Salbu fire doble skiver og plasserte de i padlevesten slik at mellommåltidet kunne spises raskt og effektivt utpå sjøen! Vesten ble også fylt opp med diverse sjokolader og energibarer. Foto: Daniel Salbu.

Samlet inn til RS
Underveis samlet Salbu inn penger til Redningsselskapet (RS), via Spleis. -Dette var noe jeg tenkte på helt fra planleggingen i september, utdyper Salbu. Jeg ville ikke ha dette som et egoprosjekt, men ønsket å samle inn penger til et godt formål. Da dukket Redningsselskapet opp som en helt naturlig kandidat. Jeg er avhengig av at RS er til stede. Private, næring og fritid er alle avhengige av å ha RS langs kysten vår. Og RS er utelukkende positivt. Så jeg opprettet en spleis tidlig. Da tok RS kontakt med meg for å høre om mine planer. Til nå har fantastiske mennesker gitt over 120 000 kroner!

Underveis samlet Salbu inn penger til Redningsselskapet (RS), via Spleis. Til nå er over 120 000 kroner kommet inn! Foto: Daniel Salbu

2000 følgere
Salbu hadde en egen nettside der han skrev blogg hver eneste dag. -Jeg skrev og la ut tekst og bilder, men hadde ikke kapasitet, verken tid eller mentalt, til å svare på det som folk kommenterte. Jeg leste derfor ikke kommentarene, men jeg skjønte at folk fulgte med. Innimellom dukket det opp folk langs padletraseen fordi de hadde lest bloggen og visste at jeg var i nærheten! Nå som jeg er kommet hjem, skal jeg sette meg ned å kikke og svare på spørsmål og kommentarer som er kommet inn!

Statistikken oppsummert!
-Av de 63 dagene på tur så hadde jeg 11 liggedager, der jeg som regel lå værfast, fortsetter Salbu. Totalt tilbakela jeg 2900 kilometer, som er noe kortere enn jeg hadde trodd i forkant. Dette gav en snittlengde på 55-56 kilometer på padledagene. Min lengste padledag var på 118 kilometer. Planen var den dagen 150 kilometer, i området Stokmarknes til Tromsø, men heftig motvind stoppet meg. Alt av padling ble styrt etter vær og vind fordi at jeg hele tiden var i eksponert farvann. Hadde jeg hatt en kajakk som tålte mer tung sjø, så hadde jeg hatt færre liggedager, men jeg koste meg både i kajakken og i naturen!

 

Fasinerende padleprosjekt, ikke sant?
Les mer HER om hva som var Daniel Salbus tre største utfordringer på turen!

Er du også fristet til å padle Norge på langs?
HER kan du lese om 6 personers erfaringer med nettopp den turen!

Nyttige apper til padleturene!

Her får du en oversikt over appene som vi padlefolket bruker mye. De appene vi gjennomgår her handler om vær, kart og nød. Og alle er gratis.

 

Vær-apper


YR
Både vi nordmenn, og personer langt utover landets grenser, sverger til værappen Yr. Det er med god grunn, for i 2020 vant appen priser for design, presentasjon, innovasjon og originalitet, i verdens meteorologi-organisasjon WMO! Yr opplyser at de har i snitt 3,7 millioner brukere i uken. Appen gir deg automatisk genererte værvarsler for valgt lokasjon for flere dager frem i tid. Mange padlere mener det er denne appen som gir best værmelding for inneværende dag, blant annet ved at man kan se detaljert vindvarsel, og nedbør neste 90 minutter.

Pent
Appen Pent er utviklet av VG Nett, og er satt opp slik at du får sammenlignet værmeldingen fra yr.no og storm.no. Værmeldingene oppdateres hvert 10. minutt.

WINDY
Også Windy-appen vant pris i konkurransen til verdens meteorologi-organisasjon i 2020. De vant for å være beste sports- og outdoorapp. I denne appen får du sett animert vindretning, vindstyke, bølgehøyde, retning på bølgene og høyde på dønninger i det området du har zoomet inn på. Om du klikker inn på enkeltsteder, eller forflytter deg rundt i innzoomet kart så får du de overnevnte dataene oppgitt i tall, i tillegg til animasjonen, for det aktuelle sted. Ved å dra deg utover de neste dagene, får du sett endringer i vær og vind en liten uke fremover.

KystVær, -live målinger
Dette er Kystverkets app som viser deg (tilnærmet) live vindstyrker og vindretninger fra værstasjoner langs kysten av Norge. Dermed er det ikke vindprognoser du får, men de faktiske verdiene på vindstyrken og vindkastene, pluss vindretningen her og nå! KystVær viser data fra vindmålingsstasjonene til Kystverket, Meteorologisk Institutt og Statens vegvesen. Kystverkets stasjoner sender inn værdata hvert 5. minutt, og Meteorologisk institutt hver hele time. Appen brukes av mange padlere som ferdes langs kysten, og som beslutningsverktøy for Kystverkets egne operative enheter, som for eksempel lostjenesten. Det finnes i dag rundt 120 målestasjoner, sjekk hvilke som er aktuelle for din padletur.

Appene Yr, Pent, Windy og KystVær vil alle fortelle deg om det er lurt å legge kveldens padletur ut mot de vestligste øyene ved storhavet! Og ifølge Seminararbeit schreiben lassen er disse applikasjonene veldig nyttige. Foto: Laila Johanne Reigstad

 

Kart-apper


«HVOR?» Kartverkets offline turkart

Kartverkets app «Hvor?» kom i 2020 og gir deg tilgang til kart på telefonen din samt posisjonen din og retningen du beveger deg i inne i kartet. Kartet gir både topografi på land og info fra sjøkart. Du kan måle avstander på kartet. Før du drar på tur så klikker du deg inn, laster ned kartet over landsdelen du skal oppholde deg i. Da ligger dette kartet der og du kan bruke det også når du ikke har mobildekning. Appen logger ikke din padlerute. I tillegg til kart over hele Norge, så kan du nå også last ned kart som dekker hele Sverige.

«SafeTrx»: Turplanlegger, live-tracking, og deling
Dette er Redningsselskapets offisielle app. Appen lar deg registrere kajakken din og planlegge dine padleturer direkte på telefonen. Du kan enten planlegge og sende din tur til venner (Seilplanmodus), eller du kan velge å bare aktivere sporingsfunksjonen (Sporingsmodus). For å planlegge en padletur velger du kajakken din, beregner din estimerte tid for ankomst, og oppgir antall personer som skal på turen. I det innebyggede kartet kan du så velge turens utgangspunkt, valgfrie stoppunkter og gøye saker langs padleruten, og hvor turen slutter. Når dette er gjort, så trykker du på «Start»-knappen. Da vil turdetaljer registreres, og registrering av din posisjon aktiveres. Dermed er du klar til å padle ut, samtidig som de der hjemme kan se din posisjon undervegs på turen i sanntid!

Lyst til å logge padleturen i kartet?
Det letteste er nok å bruke pulsklokke, eller sportsapper som Endomondo eller Strava.

 

Disse appene er smarte å ha på mobilen dersom du driver med padling!

 

Nød-apper

«HJELP 113»
Vi håper du aldri trenger Hjelp 113-appen fra Luftambulansen, men ha den for all del klar på din mobil! Appen er enkel i bruk, og det geniale er at ved å trykke på denne kommer du rett til AMK-sentralen, pluss at de kan se din posisjon takket være AML-teknologi. Med Hjelp 113 har du også mulighet til å la helsearbeiderne på AMK-sentralen få tilgang til ditt mobilkamera slik at du kan vise omfanget av situasjonen. I appen ser du også lokalisering av hjertestartere. Husk at du må ha mobildekning for at appen skal fungere.

«SafeTrx»
Hva du bruker Redningsselskapets SafeTrx-apptil før, under og etter padleturen kan du lese om i kapitlet over, men det er viktig å presisere at appen også har nødknapp til alvorlige hendelser og en assistanseknapp til ikke-kritiske forespørsler om hjelp. Du kan i tillegg se redningsskøytene sin plassering i sanntid, og finne nærliggende havneinformasjon samt maritime sikkerhetsmeldinger.