Petter Schjerven tar nye grep

Hvordan du skal holde på padleårene er bare et av flere tips Petter Schjerven skriver om i sin