Padledoktoren

Ta vare på øynene og beskytt dem mot sola når du padler (Foto: Richard Meadow)
Solskader i øynene
Bli kvitt setesmerte
Padledoktoren: Tøy bort setesmertene